• Ne. Kvě 19th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

„Horní hrad máme hlad!“

Byhradní čeládka

Čvn 22, 2011

Kdo z nás by nezatoužil strávit noc na hradě?

My určitě ano, a tak jsme si tento sen z 18. 6. na 19. 6. splnili. Sobotní ráno jsme se sešli na bohosudovském nádraží, děti se rozloučily s rodiči a naše dobrodružství začalo. Cestu vlakem jsme i s přestupem zvládli na jedničku a ve Stráži nad Ohří už na nás čekalo hradní auto, které nám odvezlo zavazadla až na hrad. Dále už jsme museli pěšky. Do cíle nás měla dovést modrá turistická značka, která skýtala mnohá dobrodružství, o nichž jsme neměli ani tušení (ohrada s býkem, přebrodění potoka, sladké jahodové pokušení, cesta blátem). Po dvouhodinovém putování se nám konečně otevřela hradní brána.

Ujala se nás panna klíčnice Eliška Failová, která nám po oba dva dny věnovala veškerý svůj volný čas. Program byl opravdu pestrý! Eliška nás zavedla do podkroví, kde jsme měli strávit následující noc. Poté následovala prohlídka hradu se spoustou vyprávění a legend. Naše bříška byla už hladová, tak nás Eliška pozvala k obědu, který jsme zahájili sloganem „Horní hrad máme hlad“. Po vítečném obědě nás čekala návštěva místní kovárny, kde si každý na vlastní kůži vyzkoušel, že práce kováře je fyzicky velmi náročná. Na památku naše družina dostala zvoneček, který pan kovář vyrobil přímo před našimi zraky. Po malém oddechu nás přivítal pan Kuba ve zdejší botanické zahradě, zde děti viděly spoustu zajímavých a exotických rostlin. Poté jsme se přesunuli do kaple, kde jsme mimo jiné vyslechli neobyčejné vyprávění o panu Hrochovi, poutníkovi, který pěšky procestoval kus světa a vždy se rád vrací na zdejší hrad. Čas rychle utíkal a už tu byla večeře, kterou jsme, díky dešti, byli nuceni sníst v hradní hodovně. Čekání na cestu za pokladem jsme vyplnili oslavou narozenin Valinky Vítů s hraním her. Konečně se setmělo a děti mohly vyzkoušet svou odvahu ve sklepení Hauenštejna. Odměnou jim byl nalezený poklad (sladkosti a magnetka s obrázkem hradu). Plni zážitků a unaveni jsme ulehli ke spánku. Ráno přišlo velmi rychle. Posnídali jsme v hodovně a pomalu jsme začali balit spacáky a věci do batohů. Jako vzpomínku na tento víkend si děti koupily spoustu suvenýrů. Před podáváním oběda za námi přijel nás pan ředitel Tomáš Liška, který byl okouzlen hradem jako my. Počasí nám nepřálo, cesta k vlaku byla blátivá, tak pan ředitel byl laskavý a po skupinách nás odvážel spolu s hradním autem na nádraží. Jízda vlakem zpět byla opět bezproblémová a než jsme se nadáli, byli jsme na bohosudovském nádraží. Všechny děti jsme sice špinavé, ale v pořádku předaly rodičům. Výlet nás tak nadchl, že již máme domluvenou návštěvu hradu na říjen. Fotky z této a jiných družinových i školních akcí naleznete na stránkách školy (www.zskrupka.cz).

Vychovatelky ŠD Teplická a Hamry – M. Černá, O. Pavelková a L. Hanáková