• Pá. Čvn 14th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Dobytí Hauenštejnu

Byhradní čeládka

Čvn 10, 2011

Abychom se lépe seznámili s historií našeho regionu, vydali jsme se historicko-turistickou exkurzí na Horní hrad. Dostavník Českých drah nás bezpečně dopravil do Stráže nad Ohří, odkud jsme postupovali po modré indiánské stezce vzhůru do skalistých hor. Cesta byla ztížená nedávným obdobím dešťů a přechod přes pastviny plné bizonů byl pro všechny velkým zážitkem. Instinkty pravých zálesáků nás dále provedly přes tajuplný les a po několika hodinách cesty jsme úspěšně stanuli před branami Horního hradu. Náš příchod byl již očekáván a na nádvoří plápolal oheň, na kterém jsme si opekli kýtu z bizona uloveného cestou.

Po vydatném obědě jsme se vydali na obhlídku pevnosti, která byla za vlády minulého panovníka opuštěna a zpustošena. Od roku 2000 je však soukromým majetkem a pod rukama dobrovolníků se proměňuje do své bývalé krásy. Abychom se vyhnuli stádu rozzuřených bizonů, byli jsme místním stopařem vysláni po bezpečné stezce zpět ke stanovišti povozů a dostavníků. Cesta však byla o mnoho delší a jen díky výborné fyzické kondici účastníků a zvládnutí umění indiánské chůze jsme stihli odvoz do naší rodné osady.