• So. Čvc 20th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Arboretum

kytka

Zahrada nabízí k vidění řadu rostlin v nezvyklém prostředí, jedinečné zdejší endemity i řadu u nás unikátních druhů! K mimořádným patří rovněž sbírka více než 40 druhů javorů.
Zahrada byla založena v r. 1971 Ing. Jaroslavem Hejtíkem, i když oficiálně je registrována u Poradního sboru pro botanické zahrady při MK ČR až od r. 1982.

Na ploše 1,9 ha najdete listnaté dřeviny (cca 350 taxonů vč. kultivarů), jehličnaté dřeviny (cca 150 taxonů vč. kultivarů), dřeviny východní Asie (Japonsko, Čína, Korea) a severní Ameriky, trvalky tradiční i méně známé, skalničky a léčivé rostliny. Zahrada je rovněž genofondovou plochou ohrožené květeny dosud nevyhlášené CHKO Střední Poohří.            fotogalerie zde

 

VSTUPNÉ

rodina 135,- Kč / 5,40 EUR
dospělí 45,- Kč / 1,8 EUR
děti 30,- Kč / 1,20 EUR

Komentovaná prohlídka vyžaduje účast minimálně 10 osob, cena 50,- Kč / osoba.

Pro skupiny a zájezdy nabízíme také komentovanou prohlídku. Objednávky: 777 028 820, 353 541 287.

 

 

logo_UBZCR

Dne 16. 2. 2005 byla na ustavující Valné hromadě ve VÚKOZ Průhonice založena jako občanské sdružení osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky Unie Botanických zahrad České republiky.

„Dne 6. 2. 2013 byla středa jako každá jiná a přece byla něčím zvláštní. Zvláštní tím, že právě v ten den jsme se stali řádnými členy Unie botanických zahrad České republiky. Pro vstup do UBZCR  bylo nutné splnit řadu podmínek, které jsou pro přijetí nutné a i po přijetí nás čeká ještě spousta práce a pilování „drobných“ nedostatků. Naše zahrada se tak zařadila k takovým zahradám jako je Botanická zahrada v Troji, Teplicích, Děčíně, Plzni a mnohým dalším, kterým ovšem konkurovat nemůžeme, nicméně je to pro nás velká pocta, že 45 let celoživotní práce a odříkání mělo smysl.“

Jejím sídlem je Botanická zahrada hlavního města Prahy. V současné době má 27 členů řádných a 1 přidruženého. Smyslem činnosti Unie je napomáhat uplatňování poslání botanických zahrad a jejich celkovému rozvoji.

Tímto Kubovi i Petře ze srdce gratulujeme k úžasnému úspěchu a doufáme, že zařazením Hornohradského arboreta do UBZČR, se o této unikátní zahradě s desetiletou historií dozví širší obecenstvo z řad milovníků přírody a zahrada se tak dostane do hlubšího povědomí nejen v Karlovarském kraji ale i v rámci republiky, což si beze sporu zaslouží.

článek: Jakub Hejtík a Petra Syrvatková

 

BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM HORNÍ HRAD
Horní Hrad 3, obec Krásný Les, 363 01 OSTROV

Jakub Hejtík
mob.: 604 547 217
e-mail: arboretum@hornihrad.cz