• Pá. Čvn 14th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Historie zahrady

  • Home
  • Historie zahrady

zahrada historie

Botanická zahrada s arboretem byla založena v r. 1971 Ing. Jaroslavem Hejtíkem, oficiálně je registrována u Poradního sboru pro botanické zahrady při MK CR až od r. 1982. Zahrada nabízí k vidění radu rostlin v nezvyklém prostředí, jedinečné zdejší endemity i radu u nás unikátních druhu! K mimořádným patří rovněž sbírka více než 40 druhu javoru.

Na ploše 1,9 ha najdete listnaté dřeviny (cca 350 taxonu vč. kultivaru), jehličnaté dřeviny (cca 150 taxonu vč. kultivaru), dřeviny z východní Asie (Japonsko, Cína, Korea) a Severní Ameriky, trvalky tradiční i méně známé, skalničky a léčivé rostliny. Zahrada je rovněž genofondovou plochou ohrožené kveteny dosud nevyhlášené CHKO Strední Poohří.