• Ne. Kvě 19th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

historie výstav

  • Home
  • ZASTAVENÍ V KRAJINĚ – VÝSTAVA

ZASTAVENÍ V KRAJINĚ – VÝSTAVA

ZASTAVENÍ V KRAJINĚ Výstava prezentuje práci studentů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení. Pod vedením zkušených pedagogů doc. Ing. Jaroslava Svobody, Ph.D. a…

MODERNÍ BYDLENÍ – výstava

Výstava prezentuje dílo studentů Mendelovy univerzity v Brně. Nadějní, mladí designéři Lesnické a dřevařské fakulty v Ateliéru designu nábytku tvoří pod vedením zkušených pedagogů doc. Ing. Jaroslava Svobody, Ph.D a…

ARISTOKRATICKÁ OSMIČKA

Zveme Vás na výstavu studenta Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jana Kasla s názvem „Aristokratická osmička: Hasištejn až Hauenštejn“. Výstava je otevřena denně od 22. do 29. 11. 2015 v…

VELKOPLOŠNÉ KRESBY HISTORICKÝCH DVEŘÍ

Letos se již patnáctým rokem otevřely brány a dveře Horního hradu pro širokou veřejnost. Bohužel díky dekádám drancování a pustošení tohoto kouzelného místa dnes můžeme hovořit pouze o branách a dveřích…

POVĚSTI A LEGENDY KRUŠNOHOŘÍ

Krušnohoří, ale i Rudohoří, jak se v minulosti Krušným horám říkalo, je krajina pověstná již středověkým dobýváním drahých kamenů a rud obsahujících měď, cín, stříbro i železo. Jistě se vám…

VÝSTAVA HISTORICKÝCH OBÁLEK A ZNÁMEK

Výstava prezentuje zlomek pozůstalosti po obvodním lékaři z Nákla u Litovle, MUDr Josefu Stavělovi (1905 – 1980), vášnivém filatelistovi a numismatikovi, který během svého života ucelil mimo jiné velmi obsáhlou kolekci…

Historické pohlednice

VÝSTAVA HISTORICKÝCH POHLEDNIC ZÁMKU HLUBOKÁ Výstava představí historické pohlednice zámku Hluboká z období 1898 – 1950. Zámek Hluboká patří k sídlům jihočeského  regionu, kterému se v druhé polovině 19. století nevyhnula…

Výstava faksimilí Buquoyská krajina

VÝSTAVA FAKSIMILÍ „BUQUOYSKÁ KRAJINA“ Rádi bychom Vás pozvali na výstavu faksimilí fotografií, plánů, kreseb i grafik ze sbírek Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (ÚDU AV ČR) budou k vidění…

Melancholie severu

Vladimír Vojíř představuje část své arktické kolekce, která je věnována právě oblastem za severním polárním kruhem – Špicberkům, Lofotským ostrovům, Islandu či severnímu Norsku. Fotografie Vladimíra Vojíře z dalekého severu jsou trochu…