• Čt. Čvc 18th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

VÝSTAVA HISTORICKÝCH OBÁLEK A ZNÁMEK

Byhradní čeládka

Kvě 8, 2015

výstava známek a obálek_2015Výstava prezentuje zlomek pozůstalosti po obvodním lékaři z Nákla u Litovle, MUDr Josefu Stavělovi (1905 – 1980), vášnivém filatelistovi a numismatikovi, který během svého života ucelil mimo jiné velmi obsáhlou kolekci poštovních známek, především z období Masarykovy První republiky a Protektorátu.

Mírně mladší datace jest skromná sbírka poštovních obálek se známkami prvního data vydání, kterou představuje výstava na Horním hradě.

Známky prvního vydání vydávala Československá pošta k různým významným výročím z historie obou, dnes již samostatných států. Většina těchto obálek, sesbíraných jak doktorem Stavělem, tak i jeho švagrem, druhým jmenovaným na mnohých vystavených obálkách, stavebním inženýrem z Prostějova, Ing. Aloisem Blichlerem jest tedy datována do doby poválečné. Některé slaví výročí Vítězného února, jiné výročí úmrtí V. I. Lenina, nebo se jinak zaobírají politikou dané doby. Nachází se zde však i známky nesoucí odkaz prvních českoslovanských prezidentů T. G. Masaryka a Dr. E. Beneše, nebo vypálení Lidic a mnohé jiné.
O dalších tématech nechť se přesvědčí návštěvník sám.