• Ne. Dub 21st, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Vzkříšení Divoké Ženy – prodejní výstava obrazů

Byhradní čeládka

Kvě 17, 2019

vernisáž-plakát 2019Výstava bude probíhat v prostorách hradu a přilehlé kaple od 23.6. do 1.9.2019, výstavu je možno navštívit v otevírací době hradu.

Rádi bychom vás co nejsrdečněji pozvali na výstavu obrazů, jejíž autorkou je Ing. Kristýna Machová:

„Tato kolekce obrazů představuje jemnost, krásu, ženskost, sílu, odvahu a statečnost žen. Inspirace pro vytvoření obrazů vychází z archetypického vztahu mezi ženou a přírodou, které lze najítv tradičních lidových pohádkách, mytologiích a folklórech.

Posláním obrazů je, že všechny jsme naplněny touhou být nespoutané. Pro tuto touhu existuje několik tradicí ověřených protilátek. Učili nás se za ni stydět. Nechávaly jsme si růst dlouhé vlasy a používalyje k zakrývání svých citů. Stín divošky nás však během našich dnů a nocí stále doprovází. A ať jsme, kde jsme, ten stín, který nás pronásleduje, má buď křídla nebo čtyři nohy.

Spojení s archetypem divoké ženy znamená vymezit své území, nalézt svoji smečku. Ve svém těle přebývat se samozřejmostí a hrdostí bez ohledu na dary těla a jeho omezení, znamená to mluvit a jednat sama za sebe, být vnímavá, ostražitá, čerpat z vnitřních intuitivních ženských sil a smyslů. Znamená to schopnost vžít se do svých cyklů, najít místo, kam člověk přináleží, s důstojností růst a zachovat si conejhlubší vědomí.

Divoká žena ti něco ukáže – něco z duše…
Ukazuje, po čem se máš dívat – po nezničitelné životní síle, kostech.

Zpívat znamená používat hlas duše. Dechem říct pravdu o své síle a potřebě, vdechnout duši tomu, co je nemocné nebo potřebuje obnovit. Toho se dosáhne sestoupením do nejhlubší fáze velké lásky a citu,dokud touha po vztahu s divokým já nepřekypí, a v takovém stavu mysli se vyslovit duší. Tomu se říkázpěv nad kostmi.

Co lze spatřit ve tmě, nemusí být spatřeno za denního světla…“

„…nevykročíš-li do lesů, nikdy se nic nestane a Tvůj život nikdy nezačne“