• Po. Bře 4th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Středověká kniha na dosah

Byhradní čeládka

Čvn 1, 2013

faksimile_web

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Středověká kniha na dosah, která se bude konat od 16. července 2013 do 28. srpna 2013 na Horním hradu (Hauenštejn) – denně od 10 do 18 hodin.

Výstava je určena pro širokou veřejnost, která jinak nemá možnost setkat se s originálními rukopisy, natož do nich nahlédnout či dokonce jimi listovat.

Výstava probíhá ve spolupráci se společností Tempus Libri, která se zabývá výhradně výrobou věrných uměleckých kopií vzácných historických originálů – tzv. faksimile. V tomto případě se jedná o vzácné, zejména české, faksimile rukopisů a inkunábulí, doplněnou i o originály některých starých tisků.

Faksimilace je velmi náročný projekt, a to jak z pohledu časového, tak i z pohledu finančního. Proto jsou pro faksimilaci vybírány tituly, které jsou něčím výjimečné. Lze poměrně těžko určit, který z exponátů by se dal označit za nejzajímavější, každé z vystavených faksimile má svoje NEJ, a to zpravidla několik. O těchto výjimečnostech a zvláštnostech každé knihy se můžete dočíst více dozvědět na samotné výstavě.

Na výstavě najdete vzácné knihy jako královský evangelistář zhotovený jako dar ke korunovaci našeho prvního českého krále Vratislava, známý jako Vyšehradský kodex. Můžete se těšit i na faksimilace více jak tisíc let staré knihy – Strahovský evangeliář (okolo r. 860), nebo nejkompletnější sbírky právních textů z předhusitské doby – Kniha zemského, městského a jiného práva (okolo r. 1413), spatříte nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě, označovaný jako první komiks – Velislavovu bibli (polovina 14. století), faksimile druhé tištěné bible na našem území – inkunábule Bible kutnohorské (1489), nejstarší městské knihy ve střední Evropě – Liber  vetustissimus (1310), uvidíte dosud platnou právní listinu s nejstarší dochovanou podobou staropražského znaku – Polepšení znaku Starého Města pražského (1475), tři ukázky faksimile španělského vydavatelství Millenium Liber (např. Kodex navarrský z konce 12. století).

Těšíme se na společné setkání nad krásami středověkých knih. Na výstavě budete mít také možnost vyslechnout detaily výroby faksimile, popis použitých technologií, náročný výběr materiálů a mnoho dalších zajímavých informací.