• Pá. Čvn 14th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

FOLKLORNÍ FESTIVAL – ŠANCE MLADÝM

Byhradní čeládka

Úno 19, 2017

13. ročník FOLKLORNÍHO FESTIVALU – „ŠANCE MLADÝM“
se uskuteční v pátek 16. června (od 18 hod) a sobotu 17. června (11 – 17 hod)

 

Umělecká a produkční agentura Kristián Production, spol. s r.o. každoročně pořádá přehlídku mladých nadějných dechových hudeb a folklorních souborů. Uplynulých 12 ročníků se konalo ve středočeských Poděbradech pod názvem Poděbradské léto.

Pro nadcházející 13. ročník se pořadatel rozhodl změnit místo konání a dát tak prostor pro uplatnění hudebním tělesům z jiného hudebně neméně bohatého kraje, a sice Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského. Místem konání je unikátní prostředí středověkého Horního hradu, který již několik let patří k vyhledávaným destinacím milovníků nejen historie, ale také kulturních akcí pro mládež i celou rodinu.

Právě pro své zacílení na mladá hudební a taneční tělesa si tato přehlídka získala v minulosti velkou oblibu. Mottem 13. ročníku je navíc sdílení hudebních a tanečních zkušeností. Cílem je dát šanci mladým hudebníkům a souborům, kteří pro oslovení publika nemají platformu v podobě módních tzv. nových médií, a přesto tento hudební žánr mají rádi a jsou hrdi na udržování hudebních tradic svého kraje a své země.

Moderuje Kubovská  Denisa

 

Těšit se můžete na:

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR DYLEŇ (paní učitelka Martina Holubová)

DFS Dyleň

Dětský folklorní soubor Dyleň vznikl v roce 1993. Od začátku působení má dva zřizovatele – Soubor písní a tanců Dyleň a Dům dětí a mládeže Karlovy Vary.
Soubor se zaměřuje na lidové písně a tance nejzápadnější části Čech, Karlovarska, Chebska a pohraniční oblasti kolem řeky Ohře, tedy kraje, kde po staletí vedle sebe žili Češi a Němci. Vystupuje v rekonstruovaných karlovarských lidových krojích.
DFS Dyleň dnes patří ke špičkovým dětským souborům v rámci celých Čech. Je pravidelným hostem regionálních přehlídek a festivalů, několikrát se zúčastnil zemské a celostátní přehlídky nejlepších dětských kolektivů v Mělníku a v Jihlavě. Dvakrát účinkoval na Dětské Strážnici a byl pozván i na jubilejní 60. ročník MFF ve Strážnici. Za dobu svého působení reprezentoval naší zemi v Lotyšsku, Černé Hoře, na Slovensku a v Německu.
Vždy o prvním víkendu v září lze shlédnout Dětský folklorní soubor Dyleň na Mezinárodním folklorním festivale v Karlových Varech, který patří mezi významné folklorní akce v České republice. Soubor každoročně připravuje divácky zajímavý vánoční program. Vystupuje také na řadě charitativních akcí.

BleškyDětská část souboru Dyleň má v dnešní době asi 50 členů rozdělených do tří věkových kategorií. Oddělení Holoubátka (děti 3-6let, Vedoucí souboru je Mgr.Ivanka Holubová, na harmoniku soubor doprovede Nikol Bukóciová) a Blešky (děti 6-8let, vedoucí souboru je Mgr. Eva Hanková, soubor doprovází dudák Lubor Hanka) jsou přípravkou DFS Dyleň (děti 7-14let, vedoucími  souboru jsou Mgr. Martina Holubová a Klára Silovská), ale pořádají i vlastní vystoupení. Nejstarší část souboru, kde jsou děti ve věku od 10 do 15 let, doprovází dětská lidová muzika.

ZUŠ ŽATEC

Paní učitelka se jmenuje  Ivana Fábryová, je od 1988 v ZUŠ Žatec. Sama tančila v několika folklórních souborech, v ústeckém regionu je jediná, která se folklórem zabývá.

 

 

SEDMIKVÍTEK

SEDMIKVÍTEK

Skupina zkušených a „ostřílených“ tanečnic ve věkovém rozmezí 14-18 let, které se učí lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Soubor má za sebou řadu vystoupení v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Reprezentuje TO ZUŠ v soutěžích a přehlídkách. V r. 2009 se  zúčastnil se souborem Regrúti  Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko v Praze, kde získal 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na konci srpna 2010 byl Sedmikvítek pozván představiteli  družebního města Krasnystawu v Polsku, aby účinkoval na pivních slavnostech „Chmielaki 2010“. Se souborem Regrúti získal Sedmikvítek v listopadu 2012 na taneční soutěži v Litoměřicích zlatý pohár za společnou choreografii „Cikáni jdou do nebe“. V r. 2015 na taneční soutěži v Postoloprtech vytancoval mezi různými tanečními styly svými slovenskými Karičkami 1. místo a získal zlaté medaile.

REGRÚTI

Soubor tvořený páry je se svým repertoárem tanců z Čech, Moravy a Slovenska velmi žádaný a tak často vystupuje při různých příležitostech, na plesech, výročích, oslavách, v domově pro seniory, nejen v Žatci, ale i v jeho okolí i v jiných okresech. Regrúti jsou pokračovatelé velmi úspěšného a celorepublikově uznávaného vojenského folklorního souboru Regrúti, který působil při vojenské posádce v Žatci od prosince 1985 do r. 1994, a následně pak do roku 2000 jako soubor TO ZUŠ, ovšem jen jako dívčí soubor – Regrútky. V roce 2002 začali do tanečního oddělení lidových tanců docházet i chlapci, takže nově vzniklý soubor dostal znovu název Regrúti.

Soubor se pravidelně účastní různých soutěžních přehlídek. Několikrát se zúčastnil i krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Karlových Varech a Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko, kde v r. 2009 získal za společné pásmo se souborem Sedmikvítek 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Chlapci nastudovali tanec Podšable, jenž je neodmyslitelnou součástí Masopustu, a tento tanec pravidelně tančí během masopustního průvodu, který ZUŠ Žatec pravidelně pořádá.. Tradicí také je účinkování Regrútů na žatecké Dočesné.  Chlapci se s v r. 2015 s choreografií Zbojnický tanec zúčastnili dvou tanečních soutěží v různých tanečních stylech. V České Lípě získali Čestné uznání starostky a v  Postoloprtech vytancovali stříbro („poraženi“ byli Sedmikvítkem :-). Za Zbojnický tanec ale získali Cenu za nejlepší choreografii.

 

ZŠ HAZLOV (paní učitelka Ilona Kindlová)

Pěvecký kroužek Veselá notička ze Základní a mateřské školy v Hazlově. Zpíváme pro radost svou a našeho publika nadšených rodičů.

 

PARTNERY AKCE JSOU:

partneři folklor

 Kristian production spol. s r.o.