• Pá. Čvn 14th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

S podzimem hurá do práce!

Byhradní čeládka

Říj 31, 2012

S PODZIMEM HURÁ DO PRÁCE!

Jako každý rok, ani letošek není výjimkou… s podzimem a s ustávajícím ruchem návštěvním nástává růch ryze pracovní. O nové naučné trase parkem už jsme se mnohokrát zmiňovali, ale neškodí ještě jednou poděkovat všem, kteří nám ji pomohli vybudovat. Velké díky patří Lesům České republiky a Karlovarskému kraji za velkou podporu! Dále panu Ing. Karlu Drhovskému za sestavení textů. No a žádná trasa by nevznikla bez každodenního dohledu a řízení prací naším kastelánem Jakubem Hejtíkem! Pod jeho vedením se pak trasa podařila doladit k obrazu našemu.

Ruku k dílu pak přiložili především pomocníci z vykmanovské věznice a také pánský tým pod vzorným vedením Víti Kouřila. Těm vzdáváme hold konkrétně za výrobu lávky přes Hornohradský potok, upevnění zábradlí a schodů v údolní stráni. Kluci Díky!!!! No a z hradního týmu čile kmital i Pepa, Marcel a Míra.

To ale rozhodně není všechno! On svou revizi potřeboval i dvojmostek přes Hornohradský potok.  Tohoto úkolu se také nezhostil nikdo jiný než Jakub Hejtík. Mostek, který byl díky neúdžbě silně narušen jednak vlivem vodního toku a jednak kořeny stromů, bylo potřeba téměř rozebrat  a opětovně dozdít. Práce je to až až a každým dnem mostek dorůstá 🙂

No a kdo byl na akci „Horní hrad pod palbou“ mohl si všimnout nově omítnutého a vymalovaného podia, které opět prokouklo a rozjasnilo naše nádvoří. Celé dílo má z valné většiny na svědomí náš velký pomocník Marcel, momentální správce hornohradského mlýnu. A jeho dalším velkým úkolem bude zútulnení sálu po Buquoyách. Že bychom tedy s jarem mohli otevřít konečně nějakou skutečnou komnatu? 🙂