• Út. Čvn 25th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Výstava fotografií

Byhradní čeládka

Čvn 16, 2014

RYTMUS NA HRADĚ_vernisáž

Výstava fotografií k projektu „Rytmus na hrad“


K organizaci Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s.
Rytmus jako nezisková organizace vznikla v roce 1994 v Praze. Jejím posláním je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začlěňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole a v místě bydliště. Tato inkluze se děje prostřednictvím několika sociálních služeb, a to Podporované zaměstnávání, Tranzitní program, Osobní asistence a Podpora samostatného bydlení.

K projektu Rytmus na hradě
Projekt Rytmus na hradě vznikl na základě myšlenky podpořit inkluzi mladých lidí s a bez postižení prostřednictvím dobrovolnické práce na Horním hradě. Projet je financovaný prostřednictvím Evropské unie – programem Mládež v akci. Tento program je zaměřený na volnočasové aktivity mladých lidí.
V rámci tohoto projektu se po přípravné plánovací fázi sešlo na Horním hradě 11 mladých dobrovolníků s a bez postižení. Společně pak tito mladí lidé vytvořili skvělou partu a za celých pět dní pobytu na hradě se neprojevily žádné rozdíly.
To, co se dělo na Horním hradě, se dá vyčíst právě z fotografií, které tvoří tuto putovní výstavu. Denně mladí dobrovolníci pracovali šest hodin, a to v lese, kde sbírali dřevo, nebo dělali drobnější práce okolo hradu, jako zametání, nakládání písku, natírání bazénu, mytí nádobí a oken, vaření a podobné. V sobotu pak probíhat dětský den (24.5.2014), kterého se všichni aktivně zúčastnili jako pomocníci i jako běžní návštěvníci. Zbylý čas rádi trávili mladí lidé dohromady společnými zálibami.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Vernisáž výstavy proběhla na Horním hradě v pátek 20.6.2014 v 17 hodin.