• Út. Kvě 28th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

PROJEKT ZÁCHRANA UŽOVKY STROMOVÉ

Byhradní čeládka

Srp 19, 2017

užovkaNÁZEV PROJEKTU: Realizace záchranného programu užovky stromové v hornohradském údolí

Registrační číslo projektu:       MGSII-56
Celkové výdaje projektu: 797 839 Kč
Tento projekt je financován z EHP fondů 2009 – 2014 a Ministerstvem životního prostředí

Projekt byl úspěšně dokončen, závěrečnou zprávu najdete zde

VÝSTUPY PROJEKTU:

Péče o líhniště (údržba či rekonstrukce) byla zcela zásadní aktivitou na podporu reprodukce užovky stromové v Poohří. Opatření péče o zídky, budování úkrytů z rovnaného dřeva a péče o ovocné stromy významně přispěla ke zvýšení nabídky úkrytů pro tento kriticky ohrožený druh. Nálezy užovky stromové potvrzují pozitivní efekt provedených opatření.
V rámci projektu byla ošetřena 3 stávající líhniště a zbudována 2 nová líhniště. Proběhlo čištění zídek na 4 lokalitách. Celková pokosená plocha luk činila 1,2 ha. Bylo zbudováno 10 jednoduchých úkrytů z rovnaného dřeva pro hady. Bylo ošetřeno 681 ovocných stromů v okolí Horního hradu.
Všechny práce v rámci tohoto opatření byly zdárně dokončeny. Projekt byl ukončen ke dni 30. 4. 2017. Veškeré naplánované aktivity byly splněny.

PROJECT DESCRIPTION:

Within the project, 3 existing hatcheries were treated and 2 new hatcheries were built. Cleaning of the walls on 4 localities was carried out. Total mowed area was 1.2 ha. There were 10 simple shelters made of straight wood for snakes. 681 fruit trees were treated in the vicinity of the Horní hrad.
All work under this measure has been successfully completed. The project ended on 30 April 2017. All planned activities were completed.


POPIS PROJEKTU (MGSII-56)

PLÁNOVANÉ CÍLE PROJEKTU:

Populace užovky stromové v údolí Ohře je mimořádně ohrožená a velmi zranitelná. Během posledních desetiletí zde byl zaznamenán výrazný úbytek počtu jedinců i zmenšení areálu. Ohrožujících faktorů je celá řada – změny biotopů, nedostatek líhnišť, zvýšený autoprovoz, nepůvodní predátoři. Tento projekt zahrnuje několik opatření pro udržení, stabilizaci a podporu této jedinečné izolované populace. Jedná se zejména o budování líhnišť a úkrytů pro plazy a péči o ovocné vysokokmeny ve starých sadech.


REALIZACE

1) Pravidelná údržba stávajících a zbudování nových líhnišť

Projekt celkem předpokládá ošetření 3 stávajících líhnišť a zbudování 2 nových líhnišť pro užovku stromovou. V současné době již došlo k údržbě všech tří stávajících líhnišť a zbudování 2 líhnišť, z nichž jedno je zcela dokončeno a druhé je rozpracováno.

2) Péče o zídky

V rámci předkládaného projektu je plánováno čištění zídek na 3 lokalitách. Byly ošetřeny a od náletu vyčištěny zídky na všech 3 plánovaných lokalitách, a to 2 x v sezóně 2015.

3) Budování úkrytů z rovnaného dřeva

V rámci předkládaného projektu je plánováno zbudování 10 jednoduchých a pro hady atraktivních úkrytů z rovnaného dřeva, které zvyšují nabídku úkrytů i potravy. V současné době jsou dokončené 4 úkryty a další dva jsou rozpracované.

4) Péče o ovocné stromy

Staré ovocné stromy s dutinami mohou sloužit jako líhniště či úkryt užovky stromové. V rámci projektu je plánováno ošetření 681 ovocných stromů v okolí Horního hradu. Ošetřeno bylo 306 stromů.

VÝSLEDKY

  • 2 nově zbudovaná líhniště pro užovku stromovou
  • 3 doplněná a opravená líhniště pro užovku stromovou
  • 3 ošetřené zídky pro užovku stromovou
  • 4 zbudované úkryty pro užovku stromovou (2 další rozpracovány)
  • 306 ošetřených ovocných stromů

eea grants

MZP_logo_CMYK_v2DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Stručný popis projektu (CJ), in (EN)
Fotodokumentace – Aktivity
Fotodokumentace – Péče o stromy
Závěrečná zpráva o aktivitách projektu