• Ne. Kvě 19th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Mezinárodní workcamp na Hauenštejně

Byhradní čeládka

Čvc 24, 2020

Od 9. 8. – 22. 8. 2020 vždy od 10 hod

Již v srpnu uspořádáme společně s organizací INEX-SDA třetí ročník mezinárodního workcampu na Hauenštejně. Kromě deseti teenagerů z našich dětských domovů se jej zúčastní stejný počet jejich vrstevníků z celého světa. Společnými silami pak pomohou hradní čeládce s provozem a zvelebováním hradu.

 

 

Pořádají: Spolek Opři se, Hauenštejn – Horní Hrad a INEX – Sdružení dobrovolných aktivit