• Čt. Čvc 18th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

„JE TO VÍCE/MÉNĚ VIDĚT“

Byhradní čeládka

Lis 28, 2015

„Více nebo méně?“, toť otázka. Za nás hradní však lze říci, že tato pracovní sezona 2015 nebyla vůbec špatná.
Práce jsme zvládli hodně, ač ne všechnu odvedenou práci mohou návštěvníci spatřit na první pohled. Trochu vám pomůžeme…

Zimní spánek, ač se může zdát, není na hradě vůbec dlouhý. Jen co se pomyslně zavřou pokládka koberců_2015brány poslední akcí, nenastává klid jako v šípkovém království. Naopak se rozjedou práce se smetáky, košťaty, vysavači, pračka jede na plné obrátky. V klidu však nezůstává ani telefon, počítač a kalendář příštího roku. Začíná se plánovat následující sezona a hrad je potřeba připravit na pomyslný klid, řádně zazimovat. Což se netýká pouze návštěvnických prostor, nýbrž i prostor sloužících k ubytování.schodiště východní palác

Co všechno jsme za letošní sezonu zvládli?
V ubytovacích prostorách došlo ke změnám za brzkého jara. Na všech ubytovacích prostorách (jak jim směle říkáme A, B, C, D) byly nataženy koberce. V prostorách A a B, což jsou dvě největší ubytovací podkrovní prostory, jsme sladili koberce do příjemné až snivé fialové barvy, včetně zvětšení manévrovacího prostoru, který ocenily obzvláště hemživí školáci základních škol (o tom, jakou parádní podlézačkou se stal prostor pod postelemi se zeptejte konkrétních svišťů). Změnou prošla ale i prostora C, kde také vznikl větší užitný prostor. V neposlední řadě však musíme zmínit podkroví D, které prošlo během sezony velkými změnami. Kromě položení stropu a položení koberců, bylo celé podkroví centrálního paláce zaizolováno a i zde si již můžete zatopit.

trofejní sál_proměnaPoslední úpravou v rámci ubytovacích prostor východního paláce je položení krásného dřevěného schodiště do prvního patra paláce, včetně stavebních a povrchových úprav chodby prvního patra. Nové dřevěné parapety dostal i vzdělávací sál v centrálním paláci areálu.

Změnou, kterou museli bezpodmínečně zachytit všichni pravidelně se vracející návštěvníci, prošel Trofejní sál. Přibylo několik trofejí, masivní nábytek s loveckou tématikou hradu daroval Lukáš z hradní čeládky. Oku návštěvníka naopak mohla uniknout změna u stánku s občerstvením, přestože pro nás byla tato změna velmi podstatnou. Konečně nám odpadlo dennodenní dovážení vody z prostoru před branou. Renovací prošla i kašna na terase před Rytířským sálem – děkujeme Kubovi s Romanem.

Dřevo_2015Během letního období nám zabírá mnoho času příprava dřeva na zimu. Nejedná se jen o vytahání dřeva z lesních svahů, jeho nařezání, naštípání, ale i samotné skládání do hradních dřevníků (a málo jich nemáme). Letos nám s touto prací velmi pomohlo mnoho šikovných pomocníků nejen z hradní čeládky, ale hlavně z organizací Opři se o.s. (z jejich fotogalerie, i zde), Medvědí kámen. Obě party se na hrad rády vrací a my věříme, že je radost z pomoci bude naplňovat i nadále. Protože díky nim se naplnily nejen dřevníky, nýbrž i padesátilitrové barely, do kterých nám pomohli nasbírat mnoho jablek, špendlíků i švestek z místních sadů. Se dřevem však pomohli i další – Kooperativa Praha, dobrovolníci z ČEZ a ČSOB, rodina Biskupových, Těšitelových, turistický oddíl SIRIUS, skauti kteří k nám jezdí s Robinem a Cvrčkem. Se sběrem odpadků okolo hradu pak pomohli pražští skauti Protěž.

Léto přineslo krásné počasí díky němuž bylo i dostatek času věnovat se okolním pozemkům. Správa pastvin, sadů, ale i zámeckého parku vyžaduje mnoho hodin práce. Čeládka se činila při obnově sadů – vyřezávalo se, hrabalo, pálilo. Velkou podporou představuje dotace Ministerstva životního prostředí na asanaci historických ovocných sadů. K areálu hradu patří cca 1500 stromů na přibližně 20 ha pozemků. Mnohé ovocné stromy jsou staleté, vysokokmenné a pomologicky zajímavé – s regionálními ovocnými odrůdami (jablko, třešeň, hrušeň, švestka). V rámci asanace realizujeme také práce v rámci záchranného programu Užovky stromové (Aeskulap), která má v naší oblasti nejsevernější výskyt v Evropě. Záchranný program zahrnuje budování líhnišť, migračních koridorů a ošetření doupných stromů. Více o projektu se dočtete na webových stránkách organizace Zamenis.

Těšitelovi_léto brigádaTýdenní pomoc rodiny Těšitelových je znát na skále pod západním palácem. S lany, sedákem a nářadím se pilným pomocníkům podařilo vyčistit skálu pod věží a ostatní brigádníci pak na lépe přístupných svazích, tj. bez sedáků a lan, dočistili od náletů svahy pod severní zdí. Za tuto pomoc bychom rádi poděkovali organizaci Opři se o.s, rodině Těšitelových, partě, která již léta jezdí s Lulu a také dobrovolníkům z CSOB Praha.

Kus práce je za námi, ale ještě větší před námi. Nyní nastalo údobí, kdy se hradní brány zdají být zavřené a hrad jako by spal…. avšak zdání klame. Příprava sezony 2016 brzy nabere na otáčkách a ve spodních komnatách úřednického paláce začne hukot. Nikoli hukot s velkým „H“, ale hukot míchaček, zedních lžic a dupajících nohou, které snáší všechen potřební materiál na stavbu po točitém schodišti k Rytířskému sálu.

Sezona 2016 sice ještě nezačala, ale už nyní plánujeme novinky.

I v zimě máme brány otevřené, tak pokud nám nepřijdete pomoc, přijďte nás potěšit svou návštěvou 🙂

pomoc_přehled 2015