• Čt. Čvc 18th, 2024

Horní hrad „Hauenštejn“

hrad a zámek ze 13. století

Cena Ď v Karlovarském kraji

Byhradní čeládka

Kvě 12, 2011

Nominovala jsem  na Cenu Ď mecenáše Horního hradu. Je to cena díků pro ty kteří pomáhají. V rámci Klášterních slavností 8.5.2001 v Ostrově bylo vyhlášení krajského kola. Byla jsem nadšena, že jedna má nominace uspěla a byla navržena do užšího výběru. Hroch, který je tímto nominovaným dobrodincem však není jediný jenž se snaží podpořit náš sen o znovuobnovení Hauenštejna. Je však dobrodincem neobvyklým a jedinečným. Nominovat naše mecenáše, kteří leckdy nejsou na první pohled patrni, ale bez jejichž pomoci bychom hrad opravovali o poznání déle, na Cenu Ď nám umoňuje  veřejně jim poděkovat. Děkujeme nejen jim, ale také panu Richardu Langerovi za nápad uspořádat  prestižní udílení cen a tím všem jenž pomáhají, vyjádřit svůj dík.